Muziek Meesters Westland

Inschrijven

Wil je je inschrijven voor de lessen, klik dan op onderstaande link.  

Inschrijven seizoen 2019-2020 

!! Als je jonger bent dan 18 jaar, graag het mailadres en telefoonnummer van ouder(s)/verzorger(s) opgeven. !!

Nadat je bent ingeschreven via de website komen je gegevens bij de administratie van Muziekmeesters Westland terecht. Zij zullen je aan de juiste docent koppelen. Er zal z.s.m. contact opgenomen worden om de (proef)les(sen) in te plannen.   

Indien je gebruik wilt maken van een huurinstrument (indien voorradig) of andere wensen hebt, kun je dit in het opmerkingenvakje bij de inschrijving aangeven. 

Aanmelden gratis proefles

Een gratis proefles met een muziekinstrument is 20 minuten. De docent neemt na aanmelding contact op voor een afspraak. Geef in het opmerkingenvakje aan welke cursus, welk instrument of als het zangles betreft.

De gratis proeflessen voor korte cursussen zijn op vaste dagen en tijden, zie de schema's per cursus. Vanaf 18 september.

Lesvoorwaarden 

Cursusjaar
Het cursusjaar loopt van 2 september 2019 tot en met 3 juli 2020. In de rest van juli en in augustus 2020 zijn er geen lessen.

Inschrijving
Inschrijving kan het hele cursusjaar door plaatsvinden. De lessen beginnen in overleg met de docent. De minimale afname van lessen is één lesblok. Bij duo-lessen of lessen om-de-week is de minimale afname twee lesblokken.

Opzeggen
De lessen kunnen per mail opgezegd worden, minimaal 1 maand vóór aanvang van het nieuwe blok.  Ook bij korte cursussen is de opzegtermijn 1 maand. Voordat er voor het eerst ingeschreven wordt voor een lesblok, kan een aspirant-leerling eventueel een gratis proefles volgen.

Verhindering
Afmelding voor een les graag minstens 24 uur van tevoren. Docenten zijn tijdens het lesgeven niet bereikbaar. De leerling kan mogelijk in overleg met de docent een vervangende les afnemen. Dit kan echter niet gegarandeerd worden. Indien de docent verhinderd is, zal in overleg een vervangende les afgesproken worden. Bij (langdurige) ziekte van de docent, zal deze voor een gekwalificeerde vervanger zorgen. Bij afwezigheid van de docent vindt restitutie van lesgelden plaats vanaf de derde gemiste les. 

Lesmateriaal
Het lesmateriaal (lesboeken,bladmuziek, muziekpapier e.d.) wordt in overleg met de docent door de leerling zelf aangeschaft.

Groepslessen (Spelen met Muziek, Muziekparade, InstrumentenStarter)
Wanneer je je inschrijft voor de groepslessen bij Muziekmeesters Westland conformeer je je aan de volledige lessenreeks. Hierdoor is restitutie van het lesgeld bij een gemiste les niet mogelijk. Als de lessenreeks door onverziene omstandigheden niet kan worden afgemaakt, kunt u altijd contact met ons opnemen om tot een oplossing te komen.

 

 

 

Muziekmeesters Westland online