Muziek Meesters Westland

Muziekschool voorzichtig open op 18 mei

Op 13 maart hebben we het besluit genomen dat onze lessen, activiteiten en contacten met onze doelgroepen alleen nog via digitale kanalen te laten plaatsvinden. Omdat onze medewerkers in hun dagelijks werk met heel veel verschillende mensen te maken hebben, via scholen, onze eigen cursussen, ouderen- en jongerenwerk etcetera, vormden ook wij een risico om anderen te besmetten.

Nog steeds volgen we, in het belang van jullie allemaal, de adviezen op die de veiligheid voorop stellen.

De muziekschool is weer open in Maesemunde en in Fusica vanaf 18 mei. We faciliteren fysieke 1 op 1 lessen. Een deel van de slagwerklessen is verplaatst naar een grote zaal in Kwintsheul in samenwerking met Muziekvereniging St. Gregorius.

De docenten maken afspraken met leerlingen over les op locatie of doorgaan met online lessen.

Zang- en Blazerslessen starten vanaf 9 juni. Aanvullingen op het protocol voor deze lessen komen van de richtlijnen van cultuurconnectie. De saxofoonlessen zijn verplaatst naar de grote zaal Pius X in het gebouw De Veiling in Poeldijk (De Leuningjes)

Docenten en leerlingen zijn vrij om nog steeds eigen keuzes te maken voor online les of een fysieke les. Niet alle docenten starten direct vanaf 18 mei op locatie. Online lessen zijn een mooi alternatief en leuk om te doen.

De korte cursussen voor groepen starten pas in september weer. Samenspelgroepen komen nog enkele weken bij elkaar in juni.

Muziekmeesters Westland online